Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời 2018

Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Chúng tôi xin trân trọng mời các chư vị Phật tử, đồng tu đến tham dự Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm từ ngày 27.09 đến 30.09.2017 tại thành phố Frankfurt am Main, Cộng Hòa Liên Bang Đức.
 
Địa chỉ:
Ernst-Griesheimer-Platz 7
63071 Offenbach am Main
Chủ lễ: Master Shi Wu Xing/ Pháp Sư Ngộ Hạnh
Ban Tổ Chức:
Nhóm Amitabha Buddhist Germany e.V. (www.amtb-germany.de)
 
Chương trình Phật Sự: 
Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
27.09 – 28.09  08:00-21:00 – Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm
29.09- 30.09 08:00-18:30 – Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội
 
Pháp hội cung cấp miễn phí các bữa trưa chay và nước uống. Xin quí vị tự mang theo áo tràng. Ai muốn tham gia ban trai chủ, xin báo danh. Đại hội cũng lập bài vị cho đại chúng. Để thống nhất xin quí vị xem hướng dẫn và ly bài vị tiếng Việt tại trang: http://vietnam.amtb-germany.de/.
 
Xin quí vị chuyển tiếp thư cho các quí vị đồng tu khác.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Posted