Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời 2017

Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Chúng tôi xin trân trọng mời các chư vị Phật tử, đồng tu đến tham dự Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm từ ngày 18.09 đến 24.09.2017 tại thành phố Frankfurt am Main, Cộng Hòa Liên Bang Đức.
 
Địa chỉ:
Hội trường Trung Tâm „Haus der Jugend e.V.“ Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt am Main
Chủ lễ: Master Shi Wu Xing/ Pháp Sư Ngộ Hạnh
Ban Tổ Chức:
Nhóm Amitabha Buddhist Germany e.V. (www.amtb-germany.de)
 
Chương trình Phật Sự: 
Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
18.09 – 22.09  09:00-18:00 – Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm
23.09- 24.09 08:00-18:00 – Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội
 
Pháp hội cung cấp miễn phí các bữa trưa chay và nước uống. Xin quí vị tự mang theo áo tràng. Ai muốn tham gia ban trai chủ, xin báo danh. Đại hội cũng lập bài vị cho đại chúng. Để thống nhất xin quí vị xem hướng dẫn và ly bài vị tiếng Việt tại trang: http://vietnam.amtb-germany.de/.
 
Pháp hội giúp quí vị đặt phòng nghỉ trong thời gian Pháp Hội tại Trung Tâm Haus der Jugend, cũng là nơi tổ chc Pháp Hội. Đồng tu nào có nhu cầu, xin sớm báo danh. Xin liên lạc với đơn vị tổ chc ngưi Trung Hoa tại Frankfurt: info@amtb-germany.deĐiện thoại +49-171-2044612; +49-179-8491792.
Từ ngày 26.09 đến 28.09 ở trung tâm Liên Hợp Quốc Unesco tại Paris sẽ diễn ra Diễn Đàn Hoà Bình Thế Giới, dự định với sự có mặt của Ngài Pháp Sư Tịnh Không. Sau khi Pháp Hội tại Frankfurt kết thúc, ban tổ chức sẽ sang Paris vào ngày 25.09. Quý vị cần biết thêm thông tin xin liên lạc với ban tổ chức người Hoa. 
Xin quí vị chuyển tiếp thư cho các quí vị đồng tu khác.
Nam Mô A Di Đà Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>