Hướng dẫn viết bài vị Cầu siêu và Cầu an

Quý vị viết
– SỚ CẦU AN CHO GIA ĐÌNH,
– CẦU SIÊU CHO THÂN NHÂN ĐÃ QUÁ VÃNG,
– CẦU HÓA GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ
– và CẦU SIÊU CHO LỊCH ĐẠI TỔ TIÊN
xin làm theo hướng dẫn và lấy mẫu các bài vị tiếng Việt sau đây:

Lưu ý trước khi điền sớ:
– Để góp phần lợi lạc cho quý Phật tử viết sớ và cho Vong linh mà quý vị viết vào Bài vị. Khi viết bài vị, quý vị cần phải có tâm cung kính vì đây là Huệ mạng của mỗi một Vong linh. Trước khi viết Bài vị ta nên niệm Phật 10 lần, mỗi lần 10 câu. Quán tưởng Vong linh được mời sẽ về tham dự và được lợi ích lớn trong Pháp hội. Mỗi một ô nhỏ chỉ ghi một danh tên, không được ghi chung 2 hay 3 danh tên.
– Nếu quý vị muốn in ra tại nhà và đem tới Pháp hội thì bài vị in hay viết ra nên để phẳng phiu, không nên gấp hay cuộn lại, cho vào phong bì khổ A4 để nơi sạch sẽ và tôn kính.

– Bài vị Cầu Siêu bằng giấy mầu vàng, bài vị Cầu An bằng giấy màu đỏ vì đây là theo quy định của Tịnh Tông Học Hội.

Cầu An:
Ban Mau Cau An – 消 災 牌 位

Cầu Siêu:
Bai Vi Cau Sieu 往生牌位_wangsheng

Ban Cau Giai Oan Gia Trai Chu 歷刧怨親_leijieyuanqin

Cau sieu Lich Dai To T ien – 歷代宗親牌位_lidaizongqin

Bai vi cau sieu tho dia than – 地基主牌位 – 土地神

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>