Pháp Hội Niệm Phật và Tam Thời Hệ Niệm Năm 2016

Học Hội Tịnh Tông và hội đồng tu CHLB Đức xin kính mời các quí vị Phật tử tham gia Pháp Hội Báo ơn Niệm Phật và Tam Thời Hệ Niệm 2016 với chủ lễ là Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh. Nhiệt thành chờ đợi Các Đại Đức Đồng Tu tham dự Thịnh hội, đồng hưởng Pháp ích.

Pháp hội cung cấp miễn phí các bữa trưa chay và nước uống. Xin quí vị tự mang theo áo tràng. Trong trường hợp quí vị muốn lập bài vị xin lấy mẫu bài vị tiếng Việt thống nhất tại trang web của Pháp Hội ở phía dưới đây để giúp ban tổ chức người Hoa dễ phân biệt. Nếu Đồng Tu có ý trong giờ Pháp Hội làm Công Đức Chủ, xin đăng ký.

Hội trường Pháp Hội tại Khách sạn HOTEL RAMADA FRANKFURT AIRPORT-WEST. Quí vị đặt phòng nghỉ trong thời gian Pháp Hội xin tự liên hệ với Khách sạn. Khi đặt phòng quí vị đưa lí do đặt phòng là “Teilnahme an der Veranstaltung von Amitabha-Germany Verein”- tham gia chương trình tổ chức của Nhóm Amitabha tại Đức, sẽ có giá phòng như sau:

– Phòng đơn, kèm ăn sáng, 89 Euro/đêm
– Phòng đôi, kèm ăn sáng, 99 Euro/đêm
– Phòng ba người kèm ăn sáng, 110 Euro/đêm
Chương trình Phật Sự:
Tháng 9 ngày 18 – ngày 22 : Niệm Phật Pháp Hội + Giảng Kinh Khai Thị
Tháng 9 ngày 23 – ngày 24 : Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm

 

Hòa Thượng Chủ Pháp :  Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh

Đia chỉ Pháp Hội:
Khách sạn Ramada Frankfurt Airport-West
Casteller Strasse  106,
65719  Hofheim – Diedenbergen

Xin xem thêm chi tiết chương trình Phật Sự ở phía dưới đây.

Giao Thông Công Cộng : Xin quí vị xem lộ trình đi phương tiện công cộng từ bến Frankfurt am Main Hauptbahnhof qua www.rmv.de. Từ bến Hofheim am Taunus quí vị đi xe Bus số 262 đến bến Wachteleg, từ đó đi bộ khoảng 10 phút đến khách sạn. Khách sạn có dịch vụ xe Bus đón đưa từ sân bay Frankfurt đến khách sạn và chiều ngược lại với giá 10 EUR/1 người /1 chuyến. Nếu quí khách đi theo đoàn có thể liên lạc trước với khách sạn để thu xếp xe đón.

Cần sự hỗ trợ xin liên lạc với đơn vị tổ chức người Trung Hoa tại Frankfurt: info@amtb-germany.de. Điện thoại +49-171-2044612; +49-176-70318121.

Xin quí vị chuyển tiếp thư cho các quí vị đồng tu khác.
Nam Mô A Di Đà Phật!

Chương trình Pháp Hội Năm 2016

Ngy 18   Tháng 9
08:00 – 09:00 进场Vào hội trường
09:00 – 09:30 洒净Nghi thức Sái tịnh
09:30 – 09:45 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
09:45 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng  Kinh  Khai Thị
Ngy 19   Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị
Ngy 20  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị

 

Ngy 21  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị

 

Ngy 22  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:00 念佛Niệm Phật
17:00 – 18:00 大回向Đại hồi hướng
18:00 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị
Ngy 23  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 09:00 念佛Niệm Phật
09:00 – 10:45 上悟下行法師開示【繫念功德】上Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh khai thị
11:00 – 11:45 上供Thượng Cúng
12:00 – 13:00 午齋Ăn Cơm trưa
13:00 – 18:30 三時繫念法事第一時~第三時Tam Thời Hệ Niệm pháp sự Thời thứ nhất đến Thời thứ ba

 

Ngy 24  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 09:00 念佛Niệm Phật
09:00 – 10:15 上悟下行法師開示【繫念功德】下Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh khai thị
10:15 – 10:45 傳授三皈依Quy y
11:00 – 11:45 上供Thượng Cúng
12:00 – 13:00 午齋Ăn Cơm trưa
13:00 – 18:30 三時繫念法事第一時~第三時Tam Thời Hệ Niệm pháp sự Thời thứ nhất đến Thời thứ ba