Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời 2018

Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Chúng tôi xin trân trọng mời các chư vị Phật tử, đồng tu đến tham dự Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm từ ngày 27.09 đến 30.09.2017 tại thành phố Frankfurt am Main, Cộng Hòa Liên Bang Đức.
 
Địa chỉ:
Ernst-Griesheimer-Platz 7
63071 Offenbach am Main
Chủ lễ: Master Shi Wu Xing/ Pháp Sư Ngộ Hạnh
Ban Tổ Chức:
Nhóm Amitabha Buddhist Germany e.V. (www.amtb-germany.de)
 
Chương trình Phật Sự: 
Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
27.09 – 28.09  08:00-21:00 – Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm
29.09- 30.09 08:00-18:30 – Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội
 
Pháp hội cung cấp miễn phí các bữa trưa chay và nước uống. Xin quí vị tự mang theo áo tràng. Ai muốn tham gia ban trai chủ, xin báo danh. Đại hội cũng lập bài vị cho đại chúng. Để thống nhất xin quí vị xem hướng dẫn và ly bài vị tiếng Việt tại trang: http://vietnam.amtb-germany.de/.
 
Xin quí vị chuyển tiếp thư cho các quí vị đồng tu khác.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Posted 

Chương trình Pháp Hội Năm 2018

Ngy 27   Tháng 9
08:00 – 09:00 进场Vào hội trường
09:00 – 09:30 洒净Nghi thức Sái tịnh
09:30 – 09:45 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
09:45 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng  Kinh  Khai Thị
Ngy 28   Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị
Ngy 29  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 09:00 念佛Niệm Phật
09:00 – 10:45 上悟下行法師開示【繫念功德】上Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh khai thị
11:00 – 11:45 上供Thượng Cúng
12:00 – 13:00 午齋Ăn Cơm trưa
13:00 – 18:30 三時繫念法事第一時~第三時Tam Thời Hệ Niệm pháp sự Thời thứ nhất đến Thời thứ ba

 

Ngy 30  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 09:00 念佛Niệm Phật
09:00 – 10:15 上悟下行法師開示【繫念功德】下Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh khai thị
10:15 – 10:45 傳授三皈依Quy y
11:00 – 11:45 上供Thượng Cúng
12:00 – 13:00 午齋Ăn Cơm trưa
13:00 – 18:30 三時繫念法事第一時~第三時Tam Thời Hệ Niệm pháp sự Thời thứ nhất đến Thời thứ ba

Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời 2017

Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Chúng tôi xin trân trọng mời các chư vị Phật tử, đồng tu đến tham dự Pháp Hội Niệm Phật và Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm từ ngày 18.09 đến 24.09.2017 tại thành phố Frankfurt am Main, Cộng Hòa Liên Bang Đức.
 
Địa chỉ:
Hội trường Trung Tâm „Haus der Jugend e.V.“ Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt am Main
Chủ lễ: Master Shi Wu Xing/ Pháp Sư Ngộ Hạnh
Ban Tổ Chức:
Nhóm Amitabha Buddhist Germany e.V. (www.amtb-germany.de)
 
Chương trình Phật Sự: 
Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
18.09 – 22.09  09:00-18:00 – Bát Quan Trai Giới và Pháp Hội Niệm Phật
Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm
23.09- 24.09 08:00-18:00 – Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội
 
Pháp hội cung cấp miễn phí các bữa trưa chay và nước uống. Xin quí vị tự mang theo áo tràng. Ai muốn tham gia ban trai chủ, xin báo danh. Đại hội cũng lập bài vị cho đại chúng. Để thống nhất xin quí vị xem hướng dẫn và ly bài vị tiếng Việt tại trang: http://vietnam.amtb-germany.de/.
 
Pháp hội giúp quí vị đặt phòng nghỉ trong thời gian Pháp Hội tại Trung Tâm Haus der Jugend, cũng là nơi tổ chc Pháp Hội. Đồng tu nào có nhu cầu, xin sớm báo danh. Xin liên lạc với đơn vị tổ chc ngưi Trung Hoa tại Frankfurt: info@amtb-germany.deĐiện thoại +49-171-2044612; +49-179-8491792.
Từ ngày 26.09 đến 28.09 ở trung tâm Liên Hợp Quốc Unesco tại Paris sẽ diễn ra Diễn Đàn Hoà Bình Thế Giới, dự định với sự có mặt của Ngài Pháp Sư Tịnh Không. Sau khi Pháp Hội tại Frankfurt kết thúc, ban tổ chức sẽ sang Paris vào ngày 25.09. Quý vị cần biết thêm thông tin xin liên lạc với ban tổ chức người Hoa. 
Xin quí vị chuyển tiếp thư cho các quí vị đồng tu khác.
Nam Mô A Di Đà Phật!

Pháp Hội Niệm Phật và Tam Thời Hệ Niệm Năm 2016

Học Hội Tịnh Tông và hội đồng tu CHLB Đức xin kính mời các quí vị Phật tử tham gia Pháp Hội Báo ơn Niệm Phật và Tam Thời Hệ Niệm 2016 với chủ lễ là Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh. Nhiệt thành chờ đợi Các Đại Đức Đồng Tu tham dự Thịnh hội, đồng hưởng Pháp ích.

Pháp hội cung cấp miễn phí các bữa trưa chay và nước uống. Xin quí vị tự mang theo áo tràng. Trong trường hợp quí vị muốn lập bài vị xin lấy mẫu bài vị tiếng Việt thống nhất tại trang web của Pháp Hội ở phía dưới đây để giúp ban tổ chức người Hoa dễ phân biệt. Nếu Đồng Tu có ý trong giờ Pháp Hội làm Công Đức Chủ, xin đăng ký.

Hội trường Pháp Hội tại Khách sạn HOTEL RAMADA FRANKFURT AIRPORT-WEST. Quí vị đặt phòng nghỉ trong thời gian Pháp Hội xin tự liên hệ với Khách sạn. Khi đặt phòng quí vị đưa lí do đặt phòng là “Teilnahme an der Veranstaltung von Amitabha-Germany Verein”- tham gia chương trình tổ chức của Nhóm Amitabha tại Đức, sẽ có giá phòng như sau:

– Phòng đơn, kèm ăn sáng, 89 Euro/đêm
– Phòng đôi, kèm ăn sáng, 99 Euro/đêm
– Phòng ba người kèm ăn sáng, 110 Euro/đêm
Chương trình Phật Sự:
Tháng 9 ngày 18 – ngày 22 : Niệm Phật Pháp Hội + Giảng Kinh Khai Thị
Tháng 9 ngày 23 – ngày 24 : Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm

 

Hòa Thượng Chủ Pháp :  Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh

Đia chỉ Pháp Hội:
Khách sạn Ramada Frankfurt Airport-West
Casteller Strasse  106,
65719  Hofheim – Diedenbergen

Xin xem thêm chi tiết chương trình Phật Sự ở phía dưới đây.

Giao Thông Công Cộng : Xin quí vị xem lộ trình đi phương tiện công cộng từ bến Frankfurt am Main Hauptbahnhof qua www.rmv.de. Từ bến Hofheim am Taunus quí vị đi xe Bus số 262 đến bến Wachteleg, từ đó đi bộ khoảng 10 phút đến khách sạn. Khách sạn có dịch vụ xe Bus đón đưa từ sân bay Frankfurt đến khách sạn và chiều ngược lại với giá 10 EUR/1 người /1 chuyến. Nếu quí khách đi theo đoàn có thể liên lạc trước với khách sạn để thu xếp xe đón.

Cần sự hỗ trợ xin liên lạc với đơn vị tổ chức người Trung Hoa tại Frankfurt: info@amtb-germany.de. Điện thoại +49-171-2044612; +49-176-70318121.

Xin quí vị chuyển tiếp thư cho các quí vị đồng tu khác.
Nam Mô A Di Đà Phật!

Chương trình Pháp Hội Năm 2016

Ngy 18   Tháng 9
08:00 – 09:00 进场Vào hội trường
09:00 – 09:30 洒净Nghi thức Sái tịnh
09:30 – 09:45 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
09:45 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng  Kinh  Khai Thị
Ngy 19   Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị
Ngy 20  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị

 

Ngy 21  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:30 念佛Niệm Phật
17:30 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị

 

Ngy 22  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 08:15 傳授八関齋戒Giảng giải Thọ Bát Quan Trai Giới
08:15 – 11:30 念佛Niệm Phật
11:30 – 12:30 午齋Ăn Cơm trưa
12:30 – 13:00 午休Nghỉ  trưa
13:00 – 17:00 念佛Niệm Phật
17:00 – 18:00 大回向Đại hồi hướng
18:00 – 19:00 休息Nghỉ chiều
19:00 – 21:00 講經開示Giảng Kinh  Khai Thị
Ngy 23  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 09:00 念佛Niệm Phật
09:00 – 10:45 上悟下行法師開示【繫念功德】上Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh khai thị
11:00 – 11:45 上供Thượng Cúng
12:00 – 13:00 午齋Ăn Cơm trưa
13:00 – 18:30 三時繫念法事第一時~第三時Tam Thời Hệ Niệm pháp sự Thời thứ nhất đến Thời thứ ba

 

Ngy 24  Tháng 9
07:15 – 07:45 进场Vào hội trường
08:00 – 09:00 念佛Niệm Phật
09:00 – 10:15 上悟下行法師開示【繫念功德】下Pháp Sư Thượng Ngô Hạnh khai thị
10:15 – 10:45 傳授三皈依Quy y
11:00 – 11:45 上供Thượng Cúng
12:00 – 13:00 午齋Ăn Cơm trưa
13:00 – 18:30 三時繫念法事第一時~第三時Tam Thời Hệ Niệm pháp sự Thời thứ nhất đến Thời thứ ba

 

Hướng dẫn viết bài vị Cầu siêu và Cầu an

Quý vị viết
– SỚ CẦU AN CHO GIA ĐÌNH,
– CẦU SIÊU CHO THÂN NHÂN ĐÃ QUÁ VÃNG,
– CẦU HÓA GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ
– và CẦU SIÊU CHO LỊCH ĐẠI TỔ TIÊN
xin làm theo hướng dẫn và lấy mẫu các bài vị tiếng Việt sau đây:

Lưu ý trước khi điền sớ:
– Để góp phần lợi lạc cho quý Phật tử viết sớ và cho Vong linh mà quý vị viết vào Bài vị. Khi viết bài vị, quý vị cần phải có tâm cung kính vì đây là Huệ mạng của mỗi một Vong linh. Trước khi viết Bài vị ta nên niệm Phật 10 lần, mỗi lần 10 câu. Quán tưởng Vong linh được mời sẽ về tham dự và được lợi ích lớn trong Pháp hội. Mỗi một ô nhỏ chỉ ghi một danh tên, không được ghi chung 2 hay 3 danh tên.
– Nếu quý vị muốn in ra tại nhà và đem tới Pháp hội thì bài vị in hay viết ra nên để phẳng phiu, không nên gấp hay cuộn lại, cho vào phong bì khổ A4 để nơi sạch sẽ và tôn kính.

– Bài vị Cầu Siêu bằng giấy mầu vàng, bài vị Cầu An bằng giấy màu đỏ vì đây là theo quy định của Tịnh Tông Học Hội.

Cầu An:
Ban Mau Cau An – 消 災 牌 位

Cầu Siêu:
Bai Vi Cau Sieu 往生牌位_wangsheng

Ban Cau Giai Oan Gia Trai Chu 歷刧怨親_leijieyuanqin

Cau sieu Lich Dai To T ien – 歷代宗親牌位_lidaizongqin

Bai vi cau sieu tho dia than – 地基主牌位 – 土地神